ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താം

ബി.ടെക് ഡിഗ്രി കോഴ്‌സ് (2013 അഡ്മിഷന്‍) അഞ്ച് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈവന്‍ (ല്‌ലി) സെമസ്റ്ററുകളുടെ ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി 2019 മാര്‍ച്ച് 6 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.. 2013 അഡ്മിഷന്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം

2019 ഫെബ്രുവരി 27 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയുളള എല്ലാ എം.ബി.എ പരീക്ഷകള്‍ക്കും സി.ഇ.ടി തിരുവനന്തപുരം അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഐ.എം.കെ കാര്യവട്ടത്തും, ടി.കെ.എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബിഷപ്പ് ജെറോം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊല്ലം അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ യു.ഐ.എം മുണ്ടക്കലും, ലൂര്‍ദ്…

ഒന്നാം വര്‍ഷം, നാലാം വര്‍ഷ പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

ഒന്നാം വര്‍ഷം, നാലാം വര്‍ഷ ബി.എഫ്.എ പരീക്ഷകള്‍ യഥാക്രമം 2019 മാര്‍ച്ച് 13, മാര്‍ച്ച് 1 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ മാറ്റി

2019 ഫെബ്രുവരി 25 ന് നടത്താനിരുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് &മാു; സ്‌കള്‍പ്പ്ച്ചര്‍) പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

18 ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ

2019 ഫെബ്രുവരി 18 ന് നടത്താനിരുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ബി.എ (വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം) സപ്ലിമെന്ററി – ക്യാപിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് &മാു; ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 28 ന് നടത്തുന്നതാണ്. പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിനും സമയത്തിനും മാറ്റമില്ല.

സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകർക്കായി പോർട്ടൽ

അധ്യാപകരുടെ അക്കാദമിക-സർവീസ് മികവും വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പോർട്ടൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിച്ചു. കോളേജധ്യാപകർക്കും പഠനവകുപ്പുകളിലെ അധ്യാപകർക്കുമായി ആരംഭിച്ച പോർട്ടൽ ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിലെ ലിങ്ക് വഴി പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന യൂസർ ഐഡിയും…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2018 ജൂണിൽ നടന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ആന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി, ബെറ്റർമെന്റ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും മാർച്ച് 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് പരീക്ഷ ഫലം

2018 മെയിൽ നടന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ബി.എ./ബി.എസ്‌സി./ബി.കോം (മോഡൽ I, II, III -2013-2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും മാർച്ച് 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈംടേബിൾ

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. സുവോളജി (സി.എസ്.എസ്. – റഗുലർ/റീഅപ്പിയറൻസ്) ജനുവരി 2019 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാർച്ച് അഞ്ചുമുതൽ എട്ടുവരെ അതത് കോളേജുകളിൽ നടക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എക്‌സാമിനർമാരുടെ സമിതി യോഗം ഫെബ്രുവരി 28ന് സർവകലാശാല സിൽവർ…