രണ്ടാം മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ, രണ്ടാം വർഷ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ  

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം. എസ് സി. കംപ്യുട്ടർ സയൻസ് ഡിഗ്രി (റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി –ഏപ്രിൽ 2019)പ്രായോഗിക പരീക്ഷ മാർച്ച് 5 ന്  വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാം വർഷ എം എ ഹിസ്റ്ററി (വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം) ഡിഗ്രി (റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് –ജൂൺ 2018)മാറ്റിവച്ച പ്രായോഗിക പരീക്ഷ മാർച്ച് 6 ന്  കണ്ണൂർ താവക്കരയിലുള്ള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.…

ആറാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്

മാർച്ച് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലം

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. ബി. എ. റെഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി നവംബർ 2018  (റെഗുലർ – ഐ. ടി. എം മയ്യിൽ, വിമൽ ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസേർച്ച് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടേത് ഒഴികെ) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫോട്ടോകോപ്പിയ്ക്കുമുള്ള…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലം

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.ഡബ്ല്യു ഒക്ടോബർ 2018 പരീക്ഷ എഴുതിയ സെന്റ്. ജോസഫ്സ് കോളേജ്, പിലാത്തറയിലെ മുഴുവൻ റെഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി വിദ്യാർഥികളുടെയും ഡോൺ ബോസ്കോ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ 2018ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷനിലെ (സപ്ലിമെന്ററി മാത്രം) വിദ്യാർഥികളുടെയും പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും…

ഉത്തരക്കടലാസുകൾ എത്തിക്കണം

വിവിധ ബി.ടെക് പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണയത്തിനായി കോളേജുകളിൽ നിന്നും സർവകലാശാലയിൽ എത്തിക്കണം. സിൽവർ ജൂബിലി പരീക്ഷഭവനിലെ റൂം നമ്പർ 511ൽ മാർച്ച് രണ്ടിനകം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നൽകണം.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ സൂക്ഷ്മപരിശോധന

2018 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. (സി.ബി.സി.എസ്.) പരീക്ഷയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർഥികൾ 2019 മാർച്ച് ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുമായി സിൽവർ ജൂബിലി പരീക്ഷാഭവനിലെ 226-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ അസൽ രേഖകളുമായി എത്തണം.

ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഫലം

2018 ഏപ്രിൽ/മെയ് മാസങ്ങളിൽ നടന്ന ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. ഐ.ടി. ആന്റ് സി.സി. ഓഫ് കാമ്പസ് (സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും മാർച്ച് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 2018 ജൂണിൽ നടന്ന രണ്ടാം…

എം.ഫിൽ സംവരണ സീറ്റൊഴിവ്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ 2018-19 എം.ഫിൽ. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ബാച്ചിൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ അസൽ രേഖകളുമായി മാർച്ച് അഞ്ചിനകം പഠനവകുപ്പിൽ എത്തണം. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 0481-2732288. സ്‌കൂൾ…

എം.ഫിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ മാർച്ച് 13ന്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്‌കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലെ 2018-19 അധ്യയന വർഷത്തെ എം.ഫിൽ ജനറൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് കോഴ്‌സിന്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷ മാർച്ച് 13ന് രാവിലെ 10ന് പഠനവകുപ്പിൽ നടക്കും. തുടർന്ന് അഭിമുഖവും നടക്കും. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 0481-2392383.

മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ്, എട്ട് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈംടേബിൾ

മൂന്ന്, അഞ്ച്, ഏഴ്, എട്ട് സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക് (സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്) ജനുവരി 2019 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാർച്ച് അഞ്ചുമുതൽ ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.