കോളേജ് യൂണിയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2018 – 19

സര്‍വകലാശാലയിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ 2018 – 19 വര്‍ഷത്തെ കോളേജ് യൂണിയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബര്‍ 19 ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഒക്‌ടോബര്‍ 5 ന് അതാത് കോളേജുകളില്‍ വച്ച് നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

രണ്ടാം നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷ്മപരിശോധന

  2017 ഒക്‌ടോബറില്‍ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് (2010, 2011 സ്‌കീം) സി.ബി.സി.എസ് കരിയര്‍ റിലേറ്റഡ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 18 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 27 വരെയുളള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ്/ഐ.ഡി കാര്‍ഡുമായി പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ…

പി.ജി അഡ്മിഷന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 19 വരെ

സര്‍വകലാശാലയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ കോളേജുകള്‍/സെന്ററുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുളള (2018 – 19) അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബര്‍ 19 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 19…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ കൈമാറുക

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് 2018 പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഉത്തരക്കടലാസുകളും മാര്‍ക്ക്ബുക്കുകളും എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പന്തളം എന്നിവിടങ്ങളിലുളള മൂല്യനിര്‍ണയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 22, 24 തീയതികളില്‍ തിരികെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

മൂന്നാം അഞ്ചാം ഏഴാം ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര്‍ ടൈംടേബിള്‍

അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ (ത്രിവത്സരം), ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര്‍ (പഞ്ചവത്സരം) എല്‍.എല്‍.ബി പരീക്ഷകള്‍ (2011 – 12 അഡ്മിഷന് മുന്‍പുളളത്) യഥാക്രമം 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 28 നും മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ (ത്രിവത്സരം), ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ (പഞ്ചവത്സരം) എല്‍.എല്‍.ബി പരീക്ഷകള്‍ (2011 – 12 അഡ്മിഷന്…

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ ടൈംടേബിള്‍

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് &മാു; സ്‌കല്‍പ്പ്ച്ചര്‍) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകള്‍ 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

2018 ഏപ്രിലില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷാഫലം

2018 ഏപ്രിലില്‍ നടത്തിയ എം.എസ്.ഡബ്യൂ 2016 – 2018 ബാച്ച് (സി.എസ്.എസ്) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രീത ജി നായര്‍ (രജി.നം.84616632019) ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.

രണ്ടാം വർഷ എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ

2018 ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചു മുതലാരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  

ഹോമിയോപ്പതി പാർട്ട് I & പാർട്ട് II റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ

2018 ഒക്ടോബർ പത്തു മുതലാരംഭിക്കുന്ന എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി പാർട്ട് I സപ്ലിമെന്‍ററി (2012 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ, എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി പാർട്ട് II റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2012 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാലാം വർഷ നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ

2018 ഒക്ടോബർ മൂന്നു മുതലാരംഭിക്കുന്ന നാലാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ /സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.