മൂന്നാം വർഷ നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ

2018 നവംബർ പന്ത്രണ്ടു മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Examinations  

മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പാർട്ട് I ഡിഗ്രി റെഗുലർ തിയറി പരീക്ഷാ തിയ്യതി പുനഃക്രമീകരിച്ച ടൈംടേബിൾ 

2018 നവംബർ പതിനഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള തിയ്യതികളിലായി നടക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (എം പി എച്ച്) പാർട്ട് I ഡിഗ്രി റെഗുലർ തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പുനഃക്രമീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Examinations

തേർഡ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ

2018 നവംബർ ഏഴ് മുതലാരംഭിക്കുന്ന തേർഡ് ബി എച്ച് എം എസ്സ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2015 & 2010 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Examinations, 2015 Scheme Examinations, 2010 Scheme 

ഒന്നാം വർഷ പോസ്റ്റ് ബേസിക് നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ

2018 ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നു മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Examinations-

സെക്കന്‍റ് സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ

2018 ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലു മുതലാരംഭിക്കുന്ന സെക്കന്‍റ് ബി എ എം എസ്സ് സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 & 2012 സ്കീം) പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു Examination  

ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാഫലം

2018 ജൂലൈയിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം വർഷ ബി ഡി എസ്സ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റീടോട്ടലിങ്, ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും സ്കോർഷീറ്റിന്‍റെയും ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ നിശ്ചിത ഫീസടച്ച് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി ഒക്ടോബർ…

എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2018 നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലാരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ എം എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ, നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടു മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ എം എസ്സ് സി എം എൽ ടി…

എല്ലാ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും ഒക്‌ടോബര്‍ 20, 21 തീയതികളില്‍ അവധി

തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും ഒക്‌ടോബര്‍ 20, 21 തീയതികളില്‍ അവധിയായിരിക്കും

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ഫില്‍. ഡിസര്‍ട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുളള അവസാന തീയതി നീട്ടി

സര്‍വകലാശാലയിലേയും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലേയും രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ഫില്‍. ഡിസര്‍ട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുളള അവസാന തീയതി ഒക്‌ടോബര്‍ 26 ല്‍ നിന്നും നവംബര്‍ 16 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

23 ന്് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി

തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം ഒക്‌ടോബര്‍ 23 ന്് നടത്താനിരുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് പരീക്ഷ നവംബര്‍ 7 ലേക്ക് മാറ്റി. ഒക്‌ടോബര്‍ 17 ന് നടത്താനിരുന്ന പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ യോഗ തെറാപ്പിയുടെ പേപ്പര്‍ ഢകക പരീക്ഷ…