നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ ടൈംടേബിള്‍

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് &മാു; സ്‌കല്‍പ്പ്ച്ചര്‍) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകള്‍ 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍

ആഗസ്റ്റ് 23 ന് നടത്താനിരുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് & സ്‌കള്‍പ്പ്ച്ചര്‍) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ & ഏസ്‌തെറ്റിക്‌സ്’ എന്ന പേപ്പര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 24 ന് നടത്തുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.  

രണ്ടാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍

ആഗസ്റ്റ് 16 ന് നടത്താനിരുന്ന രണ്ടാം വര്‍ഷ ബി.ഫാം (സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ & പേപ്പര്‍ എ – പാത്തോഫിസിയോളജി & ഹെല്‍ത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്‍’ സെപ്റ്റംബര്‍ 24 ന് നടത്തുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.  

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ടൈംടേബിള്‍

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ/എം.എസ്.സി/എം.കോം/എം.എസ്.ഡബ്യൂ/എം.പി.എ/എം.എം. സി.ജെ പുന:ക്രമീകരിച്ച പരീക്ഷകള്‍ (റെഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി & മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്) സെപ്റ്റംബര്‍ 24 ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. സെപ്റ്റംബര്‍ 17 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 26 ന് നടത്തുന്നതാണ്. ഡിസര്‍ട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന…

മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 5 മുതല്‍ 12 വരെ നടത്താനിരുന്ന മൂന്നാം പ്രൊഫഷണല്‍ എം.ബി.ബി.എസ് – പാര്‍ട്ട് I സപ്ലിമെന്ററി ഡിഗ്രി പരീക്ഷകള്‍ യഥാക്രമം സെപ്റ്റംബര്‍ 24, 26, 28, ഒക്‌ടോബര്‍ 1 തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 5…

നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍

ആഗസ്റ്റ് 20, 23 തീയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പി.ജി റെഗുലര്‍/സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് പരീക്ഷകള്‍ യഥാക്രമം ആഗസ്റ്റ് 30, സെപ്റ്റംബര്‍ 1 എന്നീ തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. ടൈംടേബിള്‍

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

2018 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെയും, ബി.എം.എസ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെയും പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 8 മുതല്‍ 13 വരെ അതാത് സെന്ററുകളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. Time Table

പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൗണ്‍സലിംഗ് സൈക്കോളജിയുടെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍

ലയോള കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസ് ശ്രീകാര്യം സെന്ററായി സി.എ.സി.ഇ.ഇ നടത്തുന്ന പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൗണ്‍സലിംഗ് സൈക്കോളജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പറിന്റെ പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ 28 ന്. സമയം 1.30 – 4.30 PM

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് & സ്‌കള്‍പ്ചര്‍) ഡിഗ്രി പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 6 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. Time Table

ബി.എച്ച്.എം ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ (2011 – സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി, 2006 – സ്‌കീം – മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ (ബി.എച്ച്.എം) ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ (2011 – സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി, 2006 – സ്‌കീം – മേഴ്‌സി ചാന്‍സ്) പരീക്ഷകള്‍ ജൂലൈ 24 ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. Time…