രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍

2019 ജനുവരി 29 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വര്‍ഷ എം.എ/എം.കോം പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ (2016 അഡ്മിഷന്‍ – ആനുവല്‍ സ്‌കീം) പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെന്റര്‍ അപേക്ഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാ എം.എ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും (എം.എ മലയാളം ഒഴികെ) യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തും എം.എ മലയാളം…

ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷ്മപരിശോധന

2018 മേയില്‍ നടത്തിയ ഏഴാം സെമസ്റ്റര്‍ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.എ.എല്‍.എല്‍.ബി/ബി.കോം.എല്‍.എല്‍.ബി ബി.ബി.എ.എല്‍.എല്‍.ബി ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ (സെമസ്റ്റര്‍ സ്‌കീം) സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുളള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഐഡി കാര്‍ഡും ഹാള്‍ടിക്കറ്റുമായി എല്‍.എല്‍.ബി റീവാല്യുവേഷന്‍ സെക്ഷനില്‍ 2019 ജനുവരി 23 മുതല്‍ 31 വരെയുളള…

എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ടൈംടേബിൾ

എട്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ടെക് 2008 സ്‌കീം ഒക്‌ടോബര്‍ 2018 (സപ്ലിമെന്ററി) പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്റ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് 2019 ജനുവരി 25 ന് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ചും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ബ്രാഞ്ച് ജനുവരി 28 ന്…

മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുളള തീയതി നീട്ടി

ത്രിവത്സര, പഞ്ചവത്സര നിയമ ബിരുദ കോഴ്‌സുകളുടെ (odd & even) ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുളള അവസാന തീയതി 2019 ജനുവരി 31 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഒപ്‌റ്റോമെട്രി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ റീടോട്ടലിങ് ഫലം

2018 ഒക്ടോബറിൽ പരീക്ഷ നടത്തി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഒന്നും, രണ്ടും വർഷ ബി എസ്സ് സി ഒപ്‌റ്റോമെട്രി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ റീടോട്ടലിങ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പാർട്ട് I ഡിഗ്രി റെഗുലർ പരീക്ഷാഫലം

2018 ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് (എം പി എച്ച്) പാർട്ട് I ഡിഗ്രി റെഗുലർ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റീ ടോട്ടലിങ്, ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും സ്കോർ ഷീറ്റിന്‍റെയും ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ നിശ്ചിത ഫീസടച്ച് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈൻ…

രണ്ടാം വർഷ എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാഫലം

2018 ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റീ ടോട്ടലിങ്, ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും സ്കോർ ഷീറ്റിന്‍റെയും ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ നിശ്ചിത ഫീസടച്ച് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി…

ഫസ്റ്റ് & പാർട്ട് II പരീക്ഷാ രെജിസ്ട്രേഷൻ

2019 മാർച്ച് അഞ്ചു മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബി എച്ച് എം എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2015 സ്കീം) പരീക്ഷ, എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് I സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം) പരീക്ഷ, എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് II…

നാലാം വർഷ പരീക്ഷാ രെജിസ്ട്രേഷൻ

2019 മാർച്ച് ആറു മുതലാരംഭിക്കുന്ന നാലാം വർഷ ബി എസ്സ് സി മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ, നാലാം വർഷ ബി എസ്സ് സി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ എന്നിവക്ക് ഫെബ്രുവരി എട്ടു വരെ ഓൺലൈൻ ആയി…

ഒന്നാം വർഷ നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2019 മാർച്ച് ഏഴ് മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ എം എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ പതിനാലു വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി…