ഒന്നാം വര്‍ഷ എം.കോം പരീക്ഷ അപേക്ഷ

ഏപ്രിലില്‍ നടത്തുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ എം.കോം പ്രൈവറ്റ് രജി രജിസ്ട്രേ ഷന്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴയി യില്ലാതെ മാര്‍ച്ച ് 19, 50 രൂപ പിഴ യോടെ മാര്‍ച്ച് 22, 125 രൂപ പിഴ യോടെ മാര്‍ച്ച് 24 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകള്‍…

ഒന്നാം വര്‍ഷ എം.എ പരീക്ഷ അപേക്ഷ

ഏപ്രി ലില്‍ നടത്തുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ എം.എ പ്രൈവറ്റ് രജി രജിസ്ട്രേ ഷന്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴ യി യില്ലാതെ മാര്‍ച്ച ് 19, 50 രൂപ പിഴ യോടെ മാര്‍ച്ച് 22, 125 രൂപ പിഴ യോടെ മാര്‍ച്ച് 24 വരെയും…

ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്സി ഫലം

2017 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍  എം.എസ്സി ജ്യോഗ്ര ഫി, എന്‍വ യോണ്‍മെന്‍റല്‍ സയന്‍സ്, ബയോകെമി സ്ട്രി, പോളിമര്‍ കെമിസ്ട്രി എന്നിവ യുടെ ഫലം വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കുo

പ്രോജക്ട് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും വാചാപരീക്ഷ ടൈംടേബിള്‍

2018 ഏപ്രി ലില്‍ നടത്തുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ ഓണേഴ്സ് ഇന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് & ലിറ്ററേച്ചര്‍ പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും വാചാപരീക്ഷയും മാര്‍ച്ച ് 16 വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവ നന്തപുരം ഗവ. വിമെന്‍സ് കോളേജില്‍ വച്ച ് നടത്തും. വിശദ…

പി.ജി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ ക്രിമിനോളജി ആന്‍റ് ക്രിമിനല്‍ ജസ്റ്റിസ് – അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ കോഴ്സ് – തീയതി നീട്ടി

തുടര്‍വി ദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനകേന്ദ്രം നട ത്തുന്ന പി.ജി സര്‍ട്ടി ഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ ക്രിമിനോളജി ആന്‍റ് ക്രിമി നല്‍ ജസ്റ്റിസ് – അഡ്മി നിസ്ട്രേ ഷന്‍ കോഴ്സിന് മാര്‍ച്ച് 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: കേരള സര്‍വ കലാശാല അംഗീകരിച്ച ബിരുദം. കോഴ്സ്…

പി.ജി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ അഡോളസെന്‍റ് ആന്‍റ് പ്രീ-മാരിറ്റല്‍ കൗണ്‍സ ലിംഗ് കോഴ്സ് – തീയതി നീട്ടി

തുടര്‍വി ദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പി.ജി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ അഡോളസെന്‍റ് ആന്‍റ് പ്രീ-മാരിറ്റല്‍ കൗണ്‍സലിംഗ് കോഴ്സിന് മാര്‍ച്ച് 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: കേരള സര്‍വ കലാശാല അംഗീ ക രിച്ച ബിരുദം.  കാലാവധി: നാല് മാസം. ഫീസ്: 7500…

ഇ.എം.എം.ആര്‍.സിയില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകള്‍

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ എഡ്യുക്കേഷണല്‍ മള്‍ട്ടിമീഡിയ റിസര്‍ച്ച് സെന്‍ററില്‍ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളില്‍ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനത്തിന് ബ്രാക്കറ്റില്‍ കാണുന്ന തിയതികളില്‍ വാക്-ഇന്‍-ഇന്‍റര്‍വ്യൂ നടത്തും. പ്രൊഡക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (മാര്‍ച്ച് 26-ന് രാവിലെ പത്ത് മണി), അക്കാദമിക് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ (മാര്‍ച്ച് 26-ന്…

സി.ഡി.എം.ആര്‍.പിയിലെ വിവിധ ഒഴിവുകല്‍

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലാ സൈക്കോളജി പഠനവകുപ്പിലെ സി.ഡി.എം.ആര്‍.പിയില്‍ ഒഴിവുള്ള ഡിസെബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്‍റ് ഓഫീസര്‍, കേസ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കം ലെയ്സണ്‍ ഓഫീസര്‍, സ്പീച്ച്-ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിസ്റ്റ് ആന്‍റ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ്, ഒക്യുപേഷണല്‍ തെറാപിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികകളില്‍ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരില്‍ യോഗ്യരായവര്‍ക്കുള്ള അഭിമുഖം മാര്‍ച്ച് 14-ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട്…