അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 25 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് – പാര്‍ട്ട് I (സപ്ലിമെന്ററി – 2008 ന് മുന്‍പുളള സ്‌കീം), സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ 4 വരെയും…

അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018  സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഫാം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴകൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ 4 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 6 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 10 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍.

ബി.എച്ച്.എം രണ്ട് നാല് ആറ് സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ അപേക്ഷ

ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജി (ബി.എച്ച്.എം) കോഴ്‌സിന്റെ സെമസ്റ്റര്‍ രണ്ട് (2014,2011 & 2006 സ്‌കീം), സെമസ്റ്റര്‍ നാല് (2014,2011 & 2006 സ്‌കീം), സെമസ്റ്റര്‍ ആറ് (2014 സ്‌കീം) പരീക്ഷകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. പിഴ…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് – 2010 സ്‌കീം), (പഴയ സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ.എസ്.എല്‍.പി (മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് – 2010 സ്‌കീം), (പഴയ സ്‌കീം – സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴയില്ലാതെ ആഗസ്റ്റ് 13 വരെയും, 50 രൂപ പിഴയോടെ ആഗസ്റ്റ് 16 വരെയും, 125…

രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ BASLP പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 5-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ BASLP (CBCSS Stream) ഡിഗ്രി പരീക്ഷക്ക് ഫീസ് പിഴകൂടാതെ ആഗസ്റ്റ് 13 വരെയും, 50 രൂപ പിഴയോടുകൂടി ആഗസ്റ്റ് 16 വരെയും, 125 രൂപ പിഴയോടുകൂടി ആഗസ്റ്റ് 18 വരെയും, അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.…

എം​ബി​ബി​എ​സ് പാ​ർ​ട്ട് ഒ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

2018 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ എം​ബി​ബി​എ​സ് പാ​ർ​ട്ട് ഒ​ന്ന് (സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​യ്ക്ക് പി​ഴ​യി​ല്ലാ​തെ ഓ​ഗ​സ്റ്റ് 13 വ​രെ​യും 50 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ ഓ​ഗ​സ്റ്റ് 16 വ​രെ​യും 125 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ ഓ​ഗ​സ്റ്റ് 18 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.  Notification

പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ യോഗാ തെറാപ്പി പരീക്ഷ അപേക്ഷ

തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപന കേന്ദ്രം (CACEE) നടത്തുന്ന പി.ജി.ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ യോഗാ തെറാപ്പി പരീക്ഷ ഒക്‌ടോബര്‍ 3 മുതല്‍ 26 വരെ നടത്തുന്നതാണ്. പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് പിഴ കൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ 8, 100 രൂപ പിഴയോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 15 വരെ ഓഫീസില്‍…

സി.എല്‍.ഐ.എസ്സ്.സി മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് പരീക്ഷ അപേക്ഷ

തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യപന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് (ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം) മേഴ്‌സി ചാന്‍സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ആഗസ്റ്റ് 10 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ ആഗസ്റ്റ് 18 വരെയും 250 രൂപ പിഴയോടെ…

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ പരീക്ഷ അപേക്ഷ

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.എഫ്.എ (പെയിന്റിംഗ് &മാു; സ്‌കല്‍പ്ചര്‍) പരീക്ഷകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 6 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പിഴ കൂടാതെ ജൂലൈ 17 വരെയും 50 രൂപ പിഴയോടെ ജൂലൈ 19 വരെയും 125 രൂപ പിഴയോടെ ജൂലൈ 21 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. Notification

അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് പരീക്ഷ അപേക്ഷ

2018 ആഗസ്റ്റ് മാസം 3 ാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന അവസാന വര്‍ഷ ബി.ഡി.എസ് പാര്‍ട്ട് II (സപ്ലിമെന്‍ററി-2008 സ്കീം) പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ ജൂലൈ 17 വരെയും 50 രൂപ പിഴ യോടു കൂടി ജൂലൈ 19 വരെയും 125 രൂപ…